Prodej kameniva

Sortiment sypkých hmot, dodáváme včetně dopravy na místo, dle přání zákazníka, zejména v regionu Moravy. Kamenivo dodáváme sklápěcími návěsy především v těchto druzích a frakcích:

Přírodní těžené kamenivo (štěrky):

frakce: 0-2, 0-4, 4-8, 8-16, 16-22, 0-16, 16-32, 22-63, okrasné valouny, zahradní kameny, kačírky, kamenivo pro drenážní vrstvy …

 

Přírodní těžené kamenivo (písky):

frakce: 0-1, 0-2, 0-4, písek maltový, písek žlutý, zásypový písek, písek na potěry, plážový písek, písek pro koně, hygienický písek pro dětská hřiště a sportoviště, speciální písek, kopaný písek, praný písek, křemičitý písek, recyklovaný písek bílý, recyklovaný písek černý …

 

Přírodní drcené kamenivo (lomový kámen):

frakce: 0-4, 0-8, 2-4, 4-8, 8-11, 8-16, 11-22, 16-32, 16-63, 32-63, 0-32, 0-32ŠDa, 0-63, 0-63ŠDa, 0-125, 0-150, 0-300,  63-125, 100-300, mechanicky zpevněné kamenivo MZK, kamenivo LMB 5/40 kg pro vodní stavby, makadam, kameny do gabionů, kamenivo pro obalované směsi, kamenivo pro betonové výrobky, kamenivo pro výstavbu silničních komunikací, zásypy …

 

Struska (Umělé hutné kamenivo UHK, vysokopecní struska, litá konvertorová struska LKS, ocelárenská struska): 

frakce: 0-8, 4-8, 8-11, 8-16, 11-22, 16-32, 32-63, 0-32, 0-63, 32-63, 63-150, 0-125, 4-125, 0-400, struska pro posypy komunikací v zimním období …

 

Rovněž zajišťujeme dodávky i dalších druhů kameniva z více lomů, štěrkoven, pískoven a dalších výrobních závodů kameniva, strusky, vápence, pískovce, recyklovaného písku, recyklovaného kameniva, betonového recyklátu, asfaltového recyklátu apod. Námi dodávané kamenivo je používáno vedle výroby betonových směsí (např. do základů, na potěry) i jako okrasné pro zahradní úpravy, na chodníky, na zhutnění ploch, zásypy potrubí apod. Naše společnost je držitelem hygienického protokolu dle vyhlášky MZ ČR 464/2000 Sb. na základě kterého můžeme dodávat písek i na venkovní hrací plochy (pro pískoviště apod.) U kameniva, kde je to vyžadováno dokládáme Prohlášení o vlastnostech, případně Prohlášení výrobce. Surovinou z níž je kvalitní kamenivo drceno je moravská droba, která se vyznačuje značnou tvrdostí. Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN 12620, 13043, 13242, 13450 Certifikát systému řízení výroby č. 1392 – CPD – 238. 

 

Dopravu zajišťujeme především vlastními sklápěcími návěsy o objemu 30-40m3 (25-30 tun).

Ceny jsou smluvní, dle konkrétního druhu, frakce kameniva, místa určení a množství.

Kontaktujte nás pro zpracování cenové nabídky na dodávky kameniva pro Vaši stavbu nebo přímo na Váš sklad.

Email: industroprofil@seznam.cz

            doprava@industro.cz

 

 

Těžené kamenivo frakce 4 – 8 mm Industroprofil Gravel spol. s r.o.

 

Těžené kamenivo (kačírek) frakce 16 – 32 mm Industroprofil Gravel spol. s r.o.

 

Těžené kamenivo (písek) frakce 0 – 4 mm Industroprofil Gravel spol. s r.o.

 

Těžené kamenivo (štěrkopísek) frakce 0 – 4 mm Industroprofil Gravel spol. s r.o.

 

Těžené kamenivo (štěrkopísek) frakce 0 – 22 mm Industroprofil Gravel spol. s r.o.

 

Drcené kamenivo frakce 4 – 8 mm Industroprofil Gravel spol. s r.o.

 

Drcené kamenivo frakce 16 – 32 mm Industroprofil Gravel spol. s r.o.

 

Drcené kamenivo frakce 32 – 63 mm Industroprofil Gravel spol. s r.o.

 

Drcené kamenivo frakce 63 – 125 mm Industroprofil Gravel spol. s r.o.

 

Drcené kamenivo frakce 0 – 32 mm Industroprofil Gravel spol. s r.o.

 

Drcené kamenivo frakce 0 – 63 mm Industroprofil Gravel spol. s r.o.